HP 240 G1 user manual download (Page 32 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 86
Da biste priklju
č
ili monitor ili projektor:
1.
Povežite VGA kabel s monitora ili projektora s VGA priklju
č
kom na ra
č
unalu prema prikazu.
2.
Pritisnite
f4
za prebacivanje slike zaslona izme
đ
u
č
etiri stanja prikaza:
Samo zaslon ra
č
unala:
Prikaz slike sa zaslona samo na ra
č
unalu.
Duplicirano:
Istodobni prikaz slike sa zaslona
i na
ra
č
unalu i na vanjskom ure
đ
aju.
Prošireno:
Prikaz slike sa zaslona
ina
ra
č
unalu i na vanjskom ure
đ
aju.
Samo drugi zaslon:
Prikaz slike sa zaslona samo na vanjskom ure
đ
aju.
Svakim pritiskom na
f4
mijenjate na
č
in prikaza.
NAPOMENA:
Prilagodba rezolucije zaslona vanjskog ure
đ
aja, pogotovo ako odaberete mogu
ć
nost
"Prošireno". Na po
č
etnom zaslonu upišite
kontrola
i zatim odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
s popisa
aplikacija. Odaberite
Izgled i personalizacija
, a zatim
Prilago
đ
avanje razlu
č
ivosti zaslona
pod
Zaslon
da biste postigli najbolje rezultate.
Povezivanje HDMI TV-a ili monitora
Da biste prikazali sliku zaslona ra
č
unala na TV-u ili monitoru visoke razlu
č
ivosti, povežite ure
đ
aj
visoke definicije prema sljede
ć
im uputama.
Da biste povezali HDMI ure
đ
aj s ra
č
unalom, potreban je HDMI kabel, koji se prodaje zasebno.
22
Poglavlje 4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
Sample