HP 240 G1 user manual download (Page 31 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 86
UPOZORENJE!
Kako biste smanjili opasnost od tjelesne ozljede, prilagodite glasno
ć
u prije nego
što stavite slušalice, male slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne informacije o sigurnosti potražite u
odjeljku
Obavijesti o propisima, sigurnosti i o
č
uvanju okoliša
.
Povezivanje mikrofona
Da biste snimali zvuk, priklju
č
ite mikrofon u uti
č
nicu za mikrofon na svom ra
č
unalu. Da biste dobili što
bolje rezultate prilikom snimanja, govorite izravno u mikrofon i snimajte zvuk u okruženju bez
pozadinske buke.
Provjera zvuka
Da biste provjerili audiofunkcije na ra
č
unalu, slijedite ove korake:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
kontrola
i zatim odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
s popisa
aplikacija.
2.
Odaberite
Hardver i zvuk
>
Zvuk
.
3.
Kada se otvori prozor Zvuk, kliknite karticu
Zvukovi
. U odjeljku
Doga
đ
aji programa
odaberite
bilo koji zvu
č
ni doga
đ
aj, poput zvu
č
nog signala ili alarma i kliknite gumb
Testiraj
.
Trebali biste
č
uti zvuk kroz zvu
č
nike ili kroz priklju
č
ene slušalice.
Da biste provjerili funkcije snimanja na ra
č
unalu, slijedite ove korake:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
zvuk
, a zatim na popisu aplikacija odaberite
Snima
č
zvuka
.
2.
Kliknite
Po
č
ni snimanje
, a zatim govorite u mikrofon. Datoteku spremite na radnu površinu.
3.
Otvorite multimedijski program i reproducirajte snimku.
Potvrda ili promjena postavki zvuka na ra
č
unalu:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
kontrola
i zatim odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
s popisa
aplikacija.
2.
Odaberite
Hardver i zvuk
>
Zvuk
.
Potvrda ili promjena postavki zvuka na ra
č
unalu:
Upotreba video funkcije
HP-ovo ra
č
unalo snažan je videoure
đ
aj koji omogu
ć
uje gledanje videostreaminga s omiljenih web-
mjesta i preuzimanje videozapisa i filmova koje možete gledati na ra
č
unalu, bez potrebe za
pristupanje mreži.
Da biste pove
ć
ali užitak gledanja, povežite vanjski monitor, projektor ili TV pomo
ć
u priklju
č
ka za
video na ra
č
unalu. Ve
ć
ina ra
č
unala ima priklju
č
ak za videografi
č
ki sklop (eng. video graphics array,
VGA), koji povezuje analogne video ure
đ
aje. Neka ra
č
unala imaju i priklju
č
ak za multimedijsko
su
č
elje visoke definicije (HDMI), koje omogu
ć
uje povezivanje monitora ili televizora visoke definicije.
VAŽNO:
Provjerite je li vanjski ure
đ
aj priklju
č
en na odgovaraju
ć
i priklju
č
ak na ra
č
unalu pomo
ć
u
odgovaraju
ć
eg kabela. Ako imate pitanja, odgovore potražite u uputama proizvo
đ
a
č
a ure
đ
aja.
Priklju
č
ivanje VGA monitora ili projektora
Da biste prikazali sliku zaslona ra
č
unala na vanjskom VGA monitoru ili je projicirali za prezentaciju,
povežite monitor ili projektor na VGA priklju
č
ak ra
č
unala.
Upotreba video funkcije
21
Sample