HP 240 G1 user manual download (Page 30 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 86
Komponenta
Opis
(7)
Uti
č
nica za audioizlaz (slušalice)
Proizvodi zvuk kada su u nju priklju
č
eni dodatni
stereozvu
č
nici s napajanjem, slušalice, male slušalice,
naglavne slušalice ili TV zvuk.
UPOZORENJE!
Kako biste smanjili opasnost od tjelesne
ozljede, prilagodite glasno
ć
u prije nego što stavite
slušalice, male slušalice ili naglavne slušalice. Dodatne
informacije o sigurnosti potražite u odjeljku
Obavijesti o
propisima, sigurnosti i o
č
uvanju okoliša
.
(8)
Uti
č
nica za audioulaz (mikrofon)
Služi za povezivanje dodatnog mikrofona na naglavnim
slušalicama, stereomikrofona ili monomikrofona.
(9)
HDMI priklju
č
ak
Služi za priklju
č
ivanje dodatnog videoure
đ
aja ili
audioure
đ
aja, primjerice televizora visoke razlu
č
ivosti,
neke kompatibilne digitalne komponente ili
audiokomponente, ili pak HDMI ure
đ
aja velike brzine.
(10)
Priklju
č
ak za vanjski monitor
Na njega se povezuje vanjski VGA monitor ili projektor.
Upotreba web-kamere
Vaše ra
č
unalo ima integriranu web-kameru, snažan alat za društveno umrežavanje pomo
ć
u kojeg
možete komunicirati s prijateljima i kolegama u neposrednoj blizini ili na drugom kraju svijeta. Putem
web-kamere možete emitirati videozapis pomo
ć
u softvera za razmjenu izravnih poruka, snimati i
dijeliti videozapise te snimati fotografije.
Da biste pokrenuli web-kameru, na po
č
etnom zaslonu ra
č
unala upišite
cyberlink
, a zatim na
popisu aplikacija odaberite
CyberLink YouCam
.
Detalje o korištenju web-kamere potražite u pomo
ć
i i podršci. Na po
č
etnom zaslonu upišite
p
, a zatim
na popisu aplikacija odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Upotreba zvuka
Na HP-ovu ra
č
unalu možete reproducirati glazbene CD-ove, preuzimati i slušati glazbu, emitirati
audiosadržaj s weba (uklju
č
uju
ć
i radio), snimati audio ili kombinirati audio i video kako biste stvorili
multimedijski sadržaj. Da biste pove
ć
ali užitak slušanja, priklju
č
ite vanjske audio ure
đ
aje poput
zvu
č
nika ili slušalica.
Povezivanje zvu
č
nika
Možete priklju
č
iti oži
č
ene zvu
č
nike na ra
č
unalo tako da ih priklju
č
ite na USB priklju
č
ke (ili na uti
č
nicu
za audioizlaz) na ra
č
unalu ili priklju
č
noj stanici.
Da biste povezali
beži
č
ne
zvu
č
nike s ra
č
unalom, slijedite upute proizvo
đ
a
č
a ure
đ
aja. Da biste
povezali zvu
č
nike visoke definicije s ra
č
unalom, pogledajte odjeljak
Konfiguriranje audio postavki
(pomo
ć
u HDMI TV-a)
na stranici
23
. Prije povezivanja audio ure
đ
aja svakako prilagodite glasno
ć
u.
Povezivanje slušalica
Možete priklju
č
iti oži
č
ene slušalice u uti
č
nicu za slušalice na ra
č
unalu.
Da biste na ra
č
unalo priklju
č
ili
beži
č
ne
slušalice ili zvu
č
nike, slijedite upute proizvo
đ
a
č
a ure
đ
aja.
20
Poglavlje 4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
Sample