HP 240 G1 user manual download (Page 3 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 86
Obavijest o sigurnosnom upozorenju
UPOZORENJE!
Kako biste smanjili mogu
ć
nosti šteta nastalih zbog vru
ć
ine ili pregrijavanja
ra
č
unala, ra
č
unalo nemojte postavljati izravno na krilo i nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Upotrebljavajte ra
č
unalo isklju
č
ivo na tvrdoj, ravnoj podlozi. Nemojte dopustiti da druga kruta
površina, poput susjednog dodatnog pisa
č
a ili meka površina, poput jastuka, tepiha ili odje
ć
e blokira
protok zraka. Tako
đ
er, nemojte dopustiti da tijekom rada ispravlja
č
do
đ
e u kontakt s kožom ili mekom
površinom, poput jastuka ili tepiha ili odje
ć
e. Ra
č
unalo i ispravlja
č
udovoljavaju ograni
č
enjima
temperature površina do kojih korisnik može doprijeti, definiranih standardom International Standard
for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).
iii
Sample