HP 240 G1 user manual download (Page 29 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 86
4
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
Upotrebljavajte HP-ovo ra
č
unalo kao zabavni centar na kojem se možete družiti putem web-kamere,
uživati i upravljati glazbom te preuzimati i gledati filmove. Kako bi vaše ra
č
unalo postalo još mo
ć
niji
zabavni centar, priklju
č
ite vanjske ure
đ
aje kao što su zvu
č
nici, slušalice, monitor, projektor, TV i
ure
đ
aji visoke razlu
č
ivosti na odabranim modelima.
Multimedijske zna
č
ajke
Ovo su neke od zna
č
ajki zabave na ra
č
unalu.
Komponenta
Opis
(1)
Unutarnji mikrofon
Snima zvuk.
(2)
Web-kamera
Služi za snimanje videozapisa i fotografija.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
c
, a zatim na popisu
aplikacija odaberite
CyberLink YouCam
.
(3)
Žaruljica web-kamere
Uklju
č
eno: web-kamera je u upotrebi.
(4)
USB 2.0 priklju
č
ci
Na njih se povezuju dodatni USB ure
đ
aji.
NAPOMENA:
pojedinosti o razli
č
itim vrstama USB
priklju
č
aka potražite u odjeljku
Upotreba USB ure
đ
aja
na stranici
40
.
(5)
Opti
č
ki pogon
Č
ita opti
č
ki disk.
NAPOMENA:
Na odabranim modelima opti
č
ki pogon
tako
đ
er upisuje na opti
č
ki disk.
(6)
Zvu
č
nici
Reproduciraju zvuk.
19
Sample