HP 240 G1 user manual download (Page 20 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 86
Gumbi
Komponenta
Opis
Gumb za uklju
č
ivanje i isklju
č
ivanje
Kad je ra
č
unalo isklju
č
eno, pritisnite gumb za
uklju
č
ivanje ra
č
unala.
Kad je ra
č
unalo u stanju mirovanja, kratko pritisnite
gumb da biste izašli iz stanja mirovanja.
Kada je ra
č
unalo u stanju hibernacije, kratko pritisnite
gumb da biste izašli iz stanja hibernacije.
OPREZ:
Pritisak i držanje gumba za napajanje prouzro
č
it
ć
e gubitak podataka koji nisu spremljeni.
Ako je ra
č
unalo prestalo reagirati te postupci za
isklju
č
ivanje sustava Microsoft® Windows ne djeluju,
pritisnite i držite gumb za uklju
č
ivanje i isklju
č
ivanje
najmanje 5 sekundi da biste isklju
č
ili ra
č
unalo.
Da biste saznali više o postavkama napajanja:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
mogu
ć
nosti
napajanja
.
2.
Kliknite
Postavke
, a zatim u prikazanim
mogu
ć
nostima odaberite
Mogu
ć
nosti napajanja
ili
pogledajte
Upravljanje napajanjem
na stranici
33
.
10
Poglavlje 2
Upoznavanje ra
č
unala
Sample