HP 240 G1 user manual download (Page 19 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 86
Žaruljice
Komponenta
Opis
(1)
Žaruljica Caps Lock
Uklju
č
eno: uklju
č
ena je funkcija caps lock, što zna
č
i da se
upisuju velika slova.
(2)
Žaruljica napajanja
Bijelo: ra
č
unalo je uklju
č
eno.
Treperi bijelo: ra
č
unalo je u stanju mirovanja, odnosno
u na
č
inu rada za uštedu energije. Ra
č
unalo isklju
č
uje
napajanje zaslona i drugih nepotrebnih komponenti.
Isklju
č
eno: ra
č
unalo je isklju
č
eno ili je u stanju
hibernacije. Hibernacija je na
č
in rada za uštedu
energije koji upotrebljava najmanje energije.
(3)
Žaruljica beži
č
ne veze
Bijelo: uklju
č
en je integrirani beži
č
ni ure
đ
aj, poput
ure
đ
aja beži
č
ne lokalne mreže (WLAN) i/ili Bluetooth®
ure
đ
aja.
Žu
ć
kasto: svi su beži
č
ni ure
đ
aji isklju
č
eni.
Odozgo
9
Sample