HP 240 G1 user manual download (Page 17 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 86
Zaslon
Komponenta
Opis
(1)
Prekida
č
ugra
đ
enog zaslona
Isklju
č
uje zaslon i pokre
ć
e stanje mirovanja kada se zatvori
zaslon dok je ra
č
unalo uklju
č
eno.
NAPOMENA:
Prekida
č
ugra
đ
enog zaslona ne vidi se s
vanjske strane ra
č
unala.
(2)
Unutarnji mikrofon
Snima zvuk.
(3)
Web-kamera
Snima videozapise i fotografije te omogu
ć
uje videokonferencije
i razgovor putem interneta pomo
ć
u videostreaminga.
Da biste koristili web-kameru, na po
č
etnom zaslonu upišite
cyberlink
, a zatim na popisu aplikacija odaberite
CyberLink
YouCam
.
(4)
Žaruljica web-kamere
Uklju
č
eno: koristi se web-kamera.
(5)
WLAN antena*
Primaju i šalju beži
č
ne signale radi komunikacije s beži
č
nim
lokalnim mrežama (WLAN).
*Antena nije vidljiva s vanjske strane ra
č
unala. Radi optimalnog prijenosa uklonite zapreke iz neposredne blizine antene.
Obavijesti o propisima beži
č
nog rada potražite u odjeljku
Obavijesti o propisima, sigurnosti i o
č
uvanju okoliša
koji se odnosi
na vašu državu ili regiju. Te se obavijesti nalaze u Pomo
ć
i i podršci. Da biste pristupili Pomo
ć
i i podršci, na po
č
etnom
zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim na popisu aplikacija odaberite
Pomo
ć
i podrška
.
Zaslon
7
Sample