HP 240 G1 user manual download (Page 16 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 86
Komponenta
Opis
(9)
Žaruljica tvrdog diska
Treperi bijelo: u tijeku je pristupanje tvrdom disku.
(10)
Žaruljica napajanja
Bijelo: ra
č
unalo je uklju
č
eno.
Treperi bijelo: ra
č
unalo je u stanju mirovanja, odnosno u
na
č
inu rada za uštedu energije. Ra
č
unalo isklju
č
uje
napajanje zaslona i drugih nepotrebnih komponenti.
Isklju
č
eno: ra
č
unalo je isklju
č
eno ili je u stanju
hibernacije. Hibernacija je na
č
in rada za uštedu energije
koji upotrebljava najmanje energije.
6
Poglavlje 2
Upoznavanje ra
č
unala
Sample