HP 240 G1 user manual download (Page 13 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 86
2
Upoznavanje ra
č
unala
Pronalaženje informacija o hardveru i softveru
Lociranje hardvera
Da biste doznali koji je hardver instaliran na vaše ra
č
unalo, u
č
inite sljede
ć
e:
1.
Na po
č
etnom zaslonu upišite
kontrola
, a zatim odaberite
Upravlja
č
ka plo
č
a
.
2.
Odaberite
Sustav i sigurnost
, a zatim na podru
č
ju Sustava kliknite
Upravitelj ure
đ
aja
.
Prikazuje se popis svih ure
đ
aja instaliranih na ra
č
unalo.
Lociranje softvera
Da biste doznali koji je softver instaliran na vaše ra
č
unalo, na po
č
etnom zaslonu kliknite desnom
tipkom miša ili povucite prstom s vrha dodirne plo
č
ice da biste prikazali traku s aplikacijama, a
zatim kliknite ikonu
Sve aplikacije
.
Prednje
Komponenta
Opis
Zvu
č
nici (2)
Reproduciraju zvuk.
Pronalaženje informacija o hardveru i softveru
3
Sample