HP 240 G1 user manual download (Page 12 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 86
Dodatni resursi tvrtke HP
Ve
ć
ste upotrijebili
Upute za postavljanje
kako biste uklju
č
ili ra
č
unalo i pronašli ovaj priru
č
nik. Za
pojedinosti o proizvodu, upute i dodatne informacije pogledajte ovu tablicu.
Izvor
Sadržaj
Upute za postavljanje
Pregled postavljanja ra
č
unala i zna
č
ajki.
Priru
č
nik
Osnove sustava Windows 8
Pregled korištenja sustava Windows 8 i navigacije unutar
njega.
Pomo
ć
i podrška
Da biste pristupili Pomo
ć
i i podršci, na po
č
etnom
zaslonu upišite
pomo
ć
, a zatim na popisu aplikacija
odaberite
Pomo
ć
i podrška
. Za podršku za SAD idite
na
go/contactHP
. Za svjetsku
podršku idite na
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Širok raspon uputa i savjeta za rješavanje problema.
Priru
č
nik za sigurnost i udobnost
Da biste pristupili ovom vodi
č
u, odaberite aplikaciju
HP Support Assistant
na po
č
etnom zaslonu, potom
odaberite
Moje ra
č
unalo
, a zatim odaberite
Korisni
č
ki priru
č
nici
, ili idite na
ergo
.
Ispravno postavljanje radne stanice.
Smjernice za položaj tijela i radne navike koje pove
ć
avaju
udobnost i smanjuju opasnost od ozljeda.
Informacije o elektri
č
noj i mehani
č
koj sigurnosti.
Podrška diljem svijeta
Za podršku na svom jeziku idite na web-stranicu
country/us/en/
wwcontact_us.html
.
Razgovarajte na mreži s HP-ovim tehni
č
arom.
Podrška za e-poštu.
Prona
đ
ite telefonske brojeve za podršku diljem svijeta.
Prona
đ
ite lokacije HP-ovih servisnih centara.
Obavijesti o propisima, sigurnosti i zaštiti okoliša
Da biste pristupili ovom vodi
č
u, odaberite aplikaciju
HP Support Assistant
na po
č
etnom zaslonu, potom
odaberite
Moje ra
č
unalo
, a zatim odaberite
Korisni
č
ki priru
č
nici
.
Važne obavijesti o propisima, uklju
č
uju
ć
i informacije o
ispravnom odlaganju baterije.
Ograni
č
eno jamstvo
*
Da biste pristupili jamstvu, na po
č
etnom zaslonu
odaberite aplikaciju
HP Support Assistant
, odaberite
Moje ra
č
unalo
i zatim odaberite
Jamstvo i servis
ili
idite na
go/orderdocuments
.
Detaljne informacije o jamstvu za ovo ra
č
unalo.
*Izri
č
ito priloženo HP ograni
č
eno jamstvo primjenjivo na proizvod možete prona
ć
i s korisni
č
kim priru
č
nicima na ra
č
unalu i/ili
na CD/DVD-u u paketu. U nekim državama/regijama HP u paketu isporu
č
uje i tiskani primjerak HP-ova ograni
č
enog
jamstva. U državama/regijama u kojima se jamstvo ne isporu
č
uje u tiskanom obliku, tiskani primjerak možete zatražiti na
adresi
go/orderdocuments
ili pišite na sljede
ć
u adresu:
Sjeverna Amerika
: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, SAD
Europa, Bliski istok, Afrika
: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italija
Pacifi
č
ka Azija
: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507
Kada zatražite tiskani primjerak jamstva, navedite broj proizvoda, razdoblje jamstva (otisnuto na servisnoj naljepnici), ime i
poštansku adresu.
VAŽNO:
NE vra
ć
ajte HP-ov proizvod na gore navedene adrese. Za podršku za SAD idite na
go/
contactHP
. Za svjetsku podršku idite na
country/us/en/wwcontact_us.html
.
2
Poglavlje 1
Ispravno pokretanje
Sample