HP 240 G1 user manual download (Page 11 of 86)

Languages: Croatian
Pages:86
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 86
1
Ispravno pokretanje
Ovo ra
č
unalo je snažan alat koji je dizajniran kako bi poboljšao vaš rad i zabavu. Da biste na najbolji
na
č
in iskoristili svoje ra
č
unalo, pro
č
itajte ovo poglavlje kako biste nau
č
ili najbolje postupke nakon
postavljanja, zabavne stvari koje možete raditi s ra
č
unalom i kako prona
ć
i dodatne resurse tvrtke HP.
Najbolji postupci
Da biste maksimalno iskoristili svoje pametno ulaganje, preporu
č
ujemo da nakon postavljanja i
registracije ra
č
unala poduzmete sljede
ć
e korake:
Odvojite trenutak da biste pregledali vodi
č
Osnove o sustavu Windows 8
i prou
č
ili nove zna
č
ajke
sustava Windows®.
SAVJET:
Da biste se brzo vratili na po
č
etni zaslon ra
č
unala iz otvorene aplikacije ili s radne
površine, pritisnite tipku s
logotipom sustava Windows
na tipkovnici. Ako ponovno
pritisnete tipku logotipa Windows, vratit
ć
ete se na prethodni zaslon.
Ako to ve
ć
niste u
č
inili, povežite se s oži
č
enom ili beži
č
nom mrežom. Pojedinosti potražite u
odjeljku
Povezivanje s mrežom
na stranici
14
.
Upoznajte se s hardverom i softverom ra
č
unala. Informacije potražite u odjeljcima
Upoznavanje
ra
č
unala
na stranici
3
i
Uživanje u zna
č
ajkama zabave
na stranici
19
.
Ažurirajte ili kupite antivirusni softver. Dodatne informacije potražite u odjeljku
Upotreba
antivirusnog softvera
na stranici
58
.
Izradite sigurnosnu kopiju tvrdog diska stvaranjem diskova za oporavak ili izbrisivog pogona za
oporavak. Pogledajte odjeljak
Stvaranje sigurnosnih kopija, vra
ć
anje i oporavak
na stranici
64
.
Zabavne stvari koje možete raditi
Znate da na ra
č
unalu možete gledati videozapis sa servisa YouTube. No jeste li znali da
ra
č
unalo možete povezati i s TV-om i gledati videozapis na TV-u? Dodatne informacije potražite
u odjeljku
Povezivanje HDMI TV-a ili monitora
na stranici
22
.
Znate da na ra
č
unalu možete slušati glazbu. No jeste li znali da na ra
č
unalo možete i beži
č
no
prenositi radio uživo i slušati glazbu ili radio emisije iz cijelog svijeta? Pogledajte odjeljak
Upotreba zvuka
na stranici
20
.
Znate da možete stvoriti atraktivnu prezentaciju pomo
ć
u Microsoftovih aplikacija. No jeste li znali
da se možete povezati s projektorom kako biste podijelili svoje ideje s grupom? Pogledajte
odjeljak
Priklju
č
ivanje VGA monitora ili projektora
na stranici
21
.
Najbolji postupci
1
Sample