HP 17-p000 user manual download (Page 8 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 68
Tilslutning af headset
.........................................................................................................
21
Teste dine lydfunktioner
.....................................................................................................
21
Brug af video
......................................................................................................................................
21
Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte modeller)
.........................
21
Opsætning af HDMI-lyd
.....................................................................................
22
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte
modeller)
............................................................................................................................
23
5
Navigering på skærmen
..................................................................................................................................
24
Brug af TouchPad
..............................................................................................................................
24
Tryk
....................................................................................................................................
24
Rulning med to fingre
.........................................................................................................
24
Tofinger-knibe-zoom
..........................................................................................................
25
Tofinger-klik
.......................................................................................................................
25
Brug af tastaturet og valgfri mus
........................................................................................................
25
Brug af det integrerede, numeriske tastatur
......................................................................
26
6
Strømstyring
....................................................................................................................................................
27
Start og afslutning af slumre- og dvaletilstand
...................................................................................
27
Manuel start og afslutning af slumretilstand
......................................................................
27
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)
..................................
28
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning (ved afslutning af Slumre eller
Dvale)
................................................................................................................................
28
Brug af batterimåleren og indstillinger af strømstyring
.......................................................................
28
Kørsel på batteristrøm
........................................................................................................................
29
Batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte modeller)
.........................................
29
Sådan finder du batterioplysninger
....................................................................................
30
Batteribesparelse
...............................................................................................................
30
Identificering af lave batterispændingsniveauer
................................................................
31
Afhjælpning af lav batterispænding
...................................................................................
31
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde
til rådighed
.........................................................................................................
31
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde
til rådighed
.........................................................................................................
31
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte
dvaletilstand
......................................................................................................
31
Opbevaring af et batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte modeller)
..............
31
Bortskaffelse af et batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte modeller)
............
32
Kørsel på vekselstrøm
........................................................................................................................
32
Fejlfinding af strømproblemer
............................................................................................
33
Nedlukning (slukning) af computeren
.................................................................................................
33
viii
Sample