HP 17-p000 user manual download (Page 65 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 68
14
Hjælp til handicappede
HP designer, leverer og markedsfører produkter og serviceydelser, som kan bruges af alle, herunder
personer med handicap, enten som separate enheder eller med relevante teknologiske hjælpemidler.
Understøttede hjælpe-teknologier
HP-produkter understøtter en lang række af teknologiske hjælpemidler, som er indbygget i
operativsystemer, og kan konfigureres til at fungere med yderligere teknologiske hjælpemidler. Brug
søgefunktionen på din enhed til at finde yderligere oplysninger om hjælpemiddel-funktioner.
BEMÆRK:
For at få yderligere oplysninger om et bestemt produkts teknologiske hjælpemidler, skal
du kontakte kundesupport for dette produkt.
Kontakt support
Vi forbedrer konstant vores produkter og tjenesters handicapvenlighed og modtager meget gerne
feedback fra brugerne. Hvis du har et problem med et produkt eller gerne vil fortælle os mere om
teknologiske hjælpemidler, der har hjulpet dig, bedes du kontakte os på (888) 259-5707, mandag til
fredag fra kl. 6:00 til 21:00 UTC−07. Hvis du er døv eller hørehæmmet og bruger TRS/VRS/
WebCapTel, og behøver teknisk support eller har spørgsmål vedrørende teknologiske hjælpemidler,
kan du kontakte os ved at ringe til (877) 656-7058, mandag til fredag fra kl. 6:00 til 21:00 UTC−07.
Understøttede hjælpe-teknologier
55
Sample