HP 17-p000 user manual download (Page 64 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 68
13
Elektrostatisk udledning
Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med
hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et
metaldørhåndtag.
En udledning af statisk elektricitet fra finger og andre elektrostatiske ledere kan beskadige
elektronikkomponenter. Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af
data, skal du overholde følgende forholdsregler:
Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til
computeren, skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
Brug ikke-magnetisk værktøj.
Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
umalet metaloverflade.
Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
54
Kapitel 13
Elektrostatisk udledning
Sample