HP 17-p000 user manual download (Page 63 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 68
12
Specifikationer
Indgangseffekt
Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet
med computeren.
Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde.
Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100–240 V, 50–60 Hz. Selvom computeren kan
forsynes med strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med
strøm via en vekselstrømsadapter eller en jævnstrømskilde, der er leveret og godkendt af HP til brug
for denne computer.
Computeren kan køre på jævnstrøm inden for følgende specifikationer. Driftsspænding og -strøm
varierer efter platform.
Indgangseffekt
Nominel effekt
Driftsspænding og -strøm
19,5 V jævnstrøm ved 2,31 A – 45 W
Jævnstrømsstik for ekstern HP-
strømforsyning
BEMÆRK:
Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der
ikke overstiger 240 V rms.
BEMÆRK:
Computerens driftsspænding og strøm kan ses på systemets mærkat med
lovgivningsmæssige oplysninger.
Driftsmiljø
Faktor
Metrisk
USA
Temperatur
I drift
5° C-35° C
41° F-95° F
Ikke i drift
-20° C til 60° C
-4° F til 140° F
Relativ luftfugtighed
(ikke fortættet)
I drift
10-90%
10-90%
Ikke i drift
50-95%
50-95%
Maksimal højde
(uden tryk)
I drift
-15 m-3.048 m
-50 fod-10.000 fod
Ikke i drift
-15 m-12.192 m
-50 fod-40.000 fod
Indgangseffekt
53
Sample