HP 17-p000 user manual download (Page 62 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 68
1.
Sikkerhedskopiér alle personlige filer, hvis det er muligt.
2.
Indsæt HP Recovery-medierne, og genstart tabletten.
BEMÆRK:
Hvis computeren ikke automatisk genstarter i HP Recovery Manager, skal
computerens startrækkefølge ændres. Se
Ændring af startrækkefølgen for computeren:
på side
52
.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Ændring af startrækkefølgen for computeren:
Hvis computeren ikke genstarter i HP Recovery Manager, kan du ændre computerens
opstartsrækkefølge, som er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS, hvor computeren søger
efter startoplysninger. Du kan ændre valg for et optisk drev eller et USB-flashdrev.
Sådan ændres startrækkefølgen:
VIGTIGT:
For tabletter med et aftageligt tastatur skal du tilslutte tastaturet til tastaturdocken, før du
følger disse trin (kun udvalgte modeller).
1.
Indsæt HP Recovery-medier.
2.
Start Computeropsætning:
For computere eller tabletter med tilsluttede tastaturer:
Tænd eller genstart computeren eller tabletten, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f9
for
startindstillinger.
For computere eller tabletter uden tilsluttede tastaturer:
Tænd eller genstart computeren, tryk hurtigt på knappen lydstyrke ned, og tryk derefter på
f9
for startindstillinger.
– eller –
Tænd eller genstart computeren, tryk hurtigt på Windows-knappen, og tryk derefter på
f9
for startindstillinger.
3.
Vælg det optiske drev eller USB-flashdrev, du vil starte fra.
4.
Følg anvisningerne på skærmen.
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller)
HP Recovery Manager-softwaren giver dig mulighed for at fjerne HP Recovery-partitionen for at
frigøre plads på harddisken.
VIGTIGT:
Efter du har fjernet HP Recovery-partitionen, kan du ikke længere bruge Windows-
funktionen Opdater eller den Windows-funktion som fjerner alt og geninstallerer Windows. Desuden
vil du ikke kunne udføre en systemgenoprettelse eller minimeret billedgendannelse fra HP Recovery-
partitionen. Så før du fjerner gendannelsespartition, skal du oprette HP genoprettelsesmedier; se
Oprettelse af HP Recovery-medier (kun udvalgte modeller)
på side
48
.
Følg disse trin for at fjerne HP Recovery-partitionen:
1.
Skriv
genopret
på startskærmen, og vælg derefter
HP Recovery Manager
.
2.
Vælg
Remove Recovery Partition
(Fjern genoprettelsespartition), og følg anvisningerne på
skærmen.
52
Kapitel 11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample