HP 17-p000 user manual download (Page 61 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 68
Du skal bruge HP Recovery-medier for at kunne bruge indstillingen Fabriksnulstilling (kun
udvalgte modeller). Se
Oprettelse af HP Recovery-medier (kun udvalgte modeller)
på side
48
,
hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
Hvis din computer ikke tillader oprettelse af HP Recovery-medier, eller hvis HP Recovery-medier
ikke fungerer, kan du hente genoprettelsesmedier til dit system fra support. Se brochuren
Telefonnumre verden over
, som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger
på HP's websted. Gå til
support
, vælg dit land eller region, og følg
anvisningerne på skærmen.
VIGTIGT:
HP Recovery Manager sikkerhedskopierer ikke automatisk dine personlige data. Før du
starter genoprettelse, skal du sikkerhedskopiere alle personlige data, du vil bevare.
Hvis du bruger HP Recovery-medier, kan du vælge blandt følgende genoprettelsesindstillinger:
BEMÆRK:
Når du starter genoprettelsesprocessen, vises der kun de indstillinger, der er
tilgængelige for din computer.
Systemgenoprettelse – geninstallerer det oprindelige operativsystem, og konfigurerer derefter
indstillingerne for de programmer, der blev installeret fra fabrikken.
Genoprettelse af minimeret billede (kun udvalgte modeller) – geninstallerer operativsystemet og
alle hardwarerelaterede drivere og programmer, men ikke andre softwareprogrammer.
Nulstil til fabriksindstillinger – gendanner computeren til den oprindelige fabrikstilstand ved at
slette alle oplysninger fra harddisken og genoprette partitionerne. Derefter geninstallerer den
operativsystemet og den software, der blev installeret fra fabrikken.
HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller) tillader Systemgenoprettelse og Genoprettelse af
minimeret billede (kun udvalgte modeller).
Brug af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)
Med HP Recovery-partitionen kan du foretage en systemgenoprettelse eller genoprettelse af
minimeret billede (kun udvalgte modeller) uden brug af genoprettelsesdiske eller et USB-
genoprettelsesflashdrev. Denne type genoprettelse kan kun bruges, hvis harddisken stadig fungerer.
Sådan startes HP Recovery Manager fra HP Recovery-partitionen:
VIGTIGT:
For tabletter med et aftageligt tastatur skal du tilslutte tastaturet til tastaturdocken, før du
følger disse trin (kun udvalgte modeller).
1.
Skriv
genopret
på startskærmen, vælg
Recovery Manager
og vælg derefter
HP Genoprettelse
.
– eller –
Tryk på
f11
, når computeren starter, eller tryk på
f11
, og hold den nede, mens du trykker på
tænd/sluk-knappen.
2.
Vælg
Fejlfinding
i menuen med startindstillinger.
3.
Vælg
Recovery Manager
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af HP genoprettelsesmedier til genoprettelse
Du kan bruge HP Recovery-medier for at genoprette det oprindelige system. Du kan bruge denne
metode, hvis dit system ikke har en HP Recovery-partition, eller hvis harddisken ikke virker korrekt.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
51
Sample