HP 17-p000 user manual download (Page 60 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 68
Windows tilbyder flere muligheder for at gendanne fra backup, opdatere computeren og nulstille
computeren til dens oprindelige tilstand. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp og support.
Skriv
hjælp
på startskærmen, og vælg
Hjælp og support
.
Hvis du har brug for at afhjælpe et problem med et forudinstalleret program eller en
forudinstalleret driver, skal du bruge muligheden Geninstaller drivere og/eller programmer i HP
Recovery Manager for at geninstallere de individuelle programmer eller drivere.
Skriv
genoprettelse
på startskærmen, vælg
Geninstaller drivere og/eller programmer
,
og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Hvis du på udvalgte modeller ønsker at nulstille din computer ved brug af et minimeret billede,
kan du vælge indstillingen HP Genoprettelse af minimeret billede fra HP Recovery-partitionen
eller fra HP Recovery-mediet. Minimized Image Recovery installerer kun drivere og
hardwareaktiverende programmer. Andre programmer, der er inkluderet i billedet, fortsætter
med at være tilgængelige til installation igennem indstillingen Geninstaller drivere og/eller
programmer i HP Recovery Manager.
Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
50
for at få flere oplysninger.
Hvis du ønsker at genoprette Windows-partitionen til det originale indhold fra fabrikken, kan du
benytte indstillingen Systemgenoprettelse fra HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller)
eller bruge HP Recovery-mediet. Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
50
for at få flere oplysninger. Se
Oprettelse af HP Recovery-medier (kun udvalgte
modeller)
på side
48
, hvis du ikke allerede har oprettet genoprettelsesmedier
Hvis du på udvalgte modeller ønsker at genoprette computerens oprindelige fabrikspartition og -
indhold, eller hvis du har udskiftet harddisken, kan du bruge indstillingen Fabriksnulstilling i HP
Recovery-medier. Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
50
for at få
flere oplysninger.
Hvis du på udvalgte modeller vil fjerne genoprettelsespartitionen for at få mere plads på
harddisken, kan du i HP Recovery Manager vælge indstillingen Fjern genoprettelsespartition.
Se
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte modeller)
på side
52
for at få flere
oplysninger.
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
HP Recovery Manager-softwaren gør det muligt at genoprette computeren til dens oprindelige
fabrikstilstand ved hjælp af de HP Recovery-medier, som du enten selv har oprettet eller har
modtaget fra support, eller ved hjælp af HP Recovery-partitionen (kun udvalgte modeller). Se
Oprettelse af HP Recovery-medier (kun udvalgte modeller)
på side
48
, hvis du ikke allerede har
oprettet genoprettelsesmedier
Hvad du skal vide, før du starter
HP Recovery Manager genopretter kun software, der er installeret fra fabrikken. Software, der
ikke er leveret sammen med denne computer, skal enten downloades fra producentens websted
eller geninstalleres fra det medie, producenten har leveret.
VIGTIGT:
Genoprettelse via HP Recovery Manager skal bruges som sidste forsøg på at løse
problemer.
Der skal bruges HP Recovery-medier, hvis der er fejl på computerens harddisk. Se
Oprettelse af
HP Recovery-medier (kun udvalgte modeller)
på side
48
, hvis du ikke allerede har oprettet
genoprettelsesmedier
50
Kapitel 11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample