HP 17-p000 user manual download (Page 59 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 68
Der kan kun oprettes et sæt genoprettelsesmedier. Pas godt på disse genoprettelsesværktøjer,
og opbevar dem et sikkert sted.
HP Recovery Manager undersøger computeren og fastsætter den påkrævede lagerkapacitet for
det medie, som skal bruges.
Hvis du vil oprette genoprettelsesdiske, skal din computer være udstyret med et optisk drev med
dvd-skrivefunktionalitet, og du skal kun bruge dvd-r-, dvd+r-, dvd-r dl-og dvd+r dl-diske af høj
kvalitet. Brug ikke læse- og genskrivbare diske, f.eks. cd±rw, dvd±rw og double-layer dvd±rw-
eller bd-re (genskrivbare Blu-ray-diske). De er ikke kompatible med HP Recovery Manager-
softwaren. Du kan også bruge et tomt USB-flashdrev af høj kvalitet.
Hvis din computer ikke indeholder et integreret, optisk drev med dvd-skrivefunktioner, kan du
bruge et valgfrit eksternt, optisk drev (købes separat) til at oprette genoprettelsesdiske, eller du
kan hente genoprettelsesdiske på fra support. Se brochuren
Telefonnumre verden over
, som
fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til
support
, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis
du bruger et eksternt optisk drev, skal det tilsluttes direkte til en USB-port på computeren. Drevet
kan ikke tilsluttes en USB-port på en ekstern enhed, f.eks. en USB-hub.
Kontrollér, at computeren er tilsluttet vekselstrøm, før du begynder at oprette
genoprettelsesmedier.
Oprettelsesprocessen kan vare over en time. Afbryd ikke oprettelsesprocessen.
Hvis det er nødvendigt, kan du afslutte programmet, før du er færdig med at oprette alle
genoprettelses-dvd'erne. HP Recovery Manager brænder den aktuelle DVD færdig. Næste gang
du åbner HP Recovery Manager, vil du blive spurgt, om du vil fortsætte med at brænde de
resterende diske.
For at oprette HP genoprettelsesmedier:
1.
Skriv
genopret
på startskærmen, og vælg derefter
HP Recovery Manager
.
2.
Vælg
Opret genoprettelsesmedie
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Se
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
50
, hvis du nogensinde får brug for at
gendanne systemet.
Brug af Windows-værktøjer
Du kan oprette systemgendannelsespunkter og oprette sikkerhedskopier af personlige oplysninger
ved hjælp af Windows-værktøjerne.
BEMÆRK:
Hvis lagerplads er 32 GB eller mindre, er Microsoft systemgendannelse som standard
deaktiveret.
Du kan finde flere oplysninger og vejledningstrin i Hjælp og support.
Skriv
hjælp
på startskærmen, og vælg
Hjælp og support
.
Sikkerhedskopiering og gendannelse
Der er flere muligheder for at genoprette systemet. Vælg den metode, der passer bedst til din
situation og ekspertiseniveau:
VIGTIGT:
Ikke alle metoder er tilgængelige på alle modeller.
Brug af Windows-værktøjer
49
Sample