HP 17-p000 user manual download (Page 58 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 68
11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og
genoprettelse
Dette kapitel indeholder oplysninger om følgende processer. Oplysningerne i dette kapitel er
standardprocedure for de fleste modeller.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
Gendannelse og genoprettelse af systemet
Yderligere oplysninger fås i
Hjælp og support
.
Skriv
hjælp
på startskærmen, og vælg
Hjælp og support
.
VIGTIGT:
Hvis du bruger F11 til gendannelse ved opstart eller genoprettelse med USB-medier til at
gendanne dit system, skal tablettens batteri have mindst 70 % batterispænding tilbage, før du
begynder gendannelsesprocessen.
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
De følgende metoder til oprettelse af genoprettelsesmedier og sikkerhedskopier findes kun på
udvalgte modeller. Vælg den metode, der er mulig i henhold til din computermodel.
Brug HP Recovery Manager, når du har konfigureret computeren til at oprette HP Recovery-
medier. I dette oprettes der en sikkerhedskopi af HP Recovery-partitionen på computeren.
Sikkerhedskopien kan bruges til at geninstallere det oprindelige operativsystem i tilfælde, hvor
harddisken er ødelagt eller er blevet udskiftet. Oplysninger om oprettelse af
genoprettelsesmedier finder du i
Oprettelse af HP Recovery-medier (kun udvalgte modeller)
på side
48
. Du finder oplysninger om tilgængelige indstillinger for genoprettelse ved hjælp af
genoprettelsesmedier i
Genoprettelse ved brug af HP Recovery Manager
på side
50
Brug Windows-værktøjer til at oprette punkter for systemgendannelse og oprette
sikkerhedskopieringer af personlige oplysninger.
Se
Brug af Windows-værktøjer
på side
49
for at få flere oplysninger.
BEMÆRK:
Hvis lagerplads er 32 GB eller mindre, er Microsoft systemgendannelse som
standard deaktiveret.
Oprettelse af HP Recovery-medier (kun udvalgte modeller)
VIGTIGT:
Hvis din computer ikke indeholder en indstilling til oprettelse af genoprettelsesmedier, kan
du hente genoprettelsesmedier til systemet fra support. Se brochuren
Telefonnumre verden over
,
som fulgte med computeren. Du kan også finde kontaktoplysninger på HP's websted. Gå til
support
, vælg dit land eller region, og følg anvisningerne på skærmen.
HP Recovery Manager er et softwareprogram, der gør det muligt for dig at oprette
genoprettelsesmedier, når du har konfigureret computeren. HP Recovery-medier kan bruges til at
udføre en systemgenoprettelse, hvis harddisken bliver ødelagt. Systemgenoprettelse geninstallerer
det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer, der blev installeret fra fabrikken, og
konfigurerer derefter indstillingerne for programmerne. HP Recovery-medier kan også bruges til at
tilpasse systemet eller genoprette fabriksbilledet hvis du udskifter harddisken.
48
Kapitel 11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample