HP 17-p000 user manual download (Page 56 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 68
10
Brug af HP PC Hardware Diagnostics
(UEFI):
HP PC Hardware Diagnostics er et UEFI-værktøj (Unified Extensible Firmware Interface), som gør
det muligt at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardwaren fungerer korrekt.
Værktøjet kører uden for operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer der er
forårsaget af operativsystemet eller andre softwarekomponenter.
Sådan startes HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):
1.
Start hjælpeprogrammet Setup Utility:
Computere eller tabletter med tastaturer:
Tænd eller genstart computeren, og tryk hurtigt på
esc
.
Tabletter uden tastaturer:
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen lydstyrke ned, og
hold den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede.
2.
Tryk på
f2
.
BIOS'en søger på tre steder efter diagnoseværktøjerne i følgende rækkefølge:
a.
Tilsluttet USB-drev
BEMÆRK:
Du kan finde flere oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics-
værktøjet (UEFI) til et USB-drev under
Download af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til
en USB-enhed
på side
46
.
b.
Harddisk
c.
BIOS
3.
Når diagnoseværktøjet åbner, skal du bruge piletasterne på tastaturet til at vælge den type
diagnostiske test, du vil køre, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på
esc
.
Download af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-
enhed
BEMÆRK:
Vejledning til, hvordan du downloader HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) findes kun
på engelsk.
Du kan downloade HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhed på to måder:
Valgmulighed 1: HP PC Diagnostics hjemmesiden
– giver adgang til den nyeste UEFI-version
46
Kapitel 10
Brug af HP PC Hardware Diagnostics (UEFI):
Sample