HP 17-p000 user manual download (Page 54 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 68
1.
Start hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) (se
Sådan startes hjælpeprogrammet Setup Utility
(BIOS)
på side
43
).
2.
Tryk på
Main
, og notér derefter din aktuelle BIOS-version.
3.
Vælg
Exit
(Afslut), vælg
Exit Discarding Changes
(Afslut sletning af ændringer), og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Download af en BIOS-opdatering
FORSIGTIG:
Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du
kun downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern
strømkilde vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering,
mens computeren kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg
nedenstående anvisninger ved download og installation:
Undlad at afbryde strømmen til computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.
Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.
Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.
BEMÆRK:
Hvis computeren er tilsluttet til et netværk, bør du rådføre dig med
netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især opdateringer af system-BIOS.
1.
Skriv
support
på startskærmen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnet i meddelelsesområdet på Windows-skrivebordet yderst til højre på
proceslinjen.
2.
Klik på
Updates and tune-ups
(Opdateringer), og vælg derefter
Check for HP updates now
(Se
efter HP-opgraderinger nu).
3.
Følg anvisningerne på skærmen for at identificere din computer og få adgang til den BIOS-
opdatering, du vil downloade.
4.
Følg disse trin i download-området:
a.
Identificer den BIOS-opdatering, der er nyere end den BIOS-version, der aktuelt er
installeret på computeren. Noter datoen, navnet eller anden identifikator. Du kan få brug for
disse oplysninger for at finde opdateringen senere, når den er blevet downloadet til
harddisken.
b.
Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.
Noter stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får
brug for denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.
BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg de anvisninger, der vises på skærmen, når du er færdig
med at downloade. Hvis der ikke vises nogen anvisninger, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
1.
Skriv
fil
fra startskærmen, og vælg derefter
Stifinder
.
‒ eller –
Højreklik på knappen
Start
på Windows-skrivebordet, og vælg
Stifinder
.
2.
Dobbeltklik på harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3.
Følg stien, som du noterede tidligere, og åbn den mappe på harddisken, som indeholder
opdateringen.
44
Kapitel 9
Brug af hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS)
Sample