HP 17-p000 user manual download (Page 52 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 68
Sikring af det trådløse netværk
Når du opsætter et WLAN eller får adgang til et eksisterende WLAN, skal du altid aktivere
sikkerhedsfunktionerne for at beskytte netværket mod uautoriseret adgang. WLAN'er i offentlige
områder, (hotspots), som f.eks. cafeer og lufthavne, er muligvis ikke sikre.
Sikkerhedskopiering af programmer og oplysninger
Du bør jævnligt sikkerhedskopiere dine programmer og oplysninger for at beskytte dem mod
permanent tag eller beskadigelse via virusangreb eller en software- eller hardwarefejl. Se
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
på side
48
for at få flere oplysninger.
Brug af en valgfri sikkerhedskabellås
Sikkerhedskabellåsen, som købet separat, er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer
muligvis ikke, at computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet. Sikkerhedskabellåse er kun
en af flere metoder, der bør implementeres som en del af en komplet sikkerhedsløsning til at hjælpe
med at maksimere beskyttelse mod tyveri.
Sikkerhedskabelslotten på din computer kan se lidt anderledes ud end vist i illustrationen i dette
afsnit. Se
Lær din computer at kende
på side
4
for at se placeringen af sikkerhedskabelslottet på din
computer.
1.
Før sikkerhedskabellåsen rundt om en fastgjort genstand.
2.
Indsæt nøglen
(1)
i sikkerhedskabellåsen
(2)
.
3.
Sæt sikkerhedskabellåsen i sikkerhedskabelslottet på computeren
(3)
, og lås derefter
sikkerhedskabellåsen med nøglen.
4.
Tag nøglen ud, og opbevar den et sikkert sted.
42
Kapitel 8
Beskyttelse af computer og oplysninger
Sample