HP 17-p000 user manual download (Page 51 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 68
Brug af antivirussoftware
Computervirusser kan deaktivere programmer, funktioner eller operativsystemet eller forårsage en
unormal funktionsmåde. Antivirusprogrammer kan spore de fleste virusser, tilintetgøre dem og, i de
fleste tilfælde, reparere de skader, de eventuelt har forvoldt.
For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal antivirussoftware holdes opdateret.
Et antivirusprogram er eventuelt forudinstalleret på computeren. Det anbefales kraftigt, at du
anvender et antivirusprogram efter eget valg for at beskytte din computer fuldt ud.
Yderligere oplysninger om computervirus finder du ved fra startskærmen at skrive
support
og
derefter vælge programmet
HP Support Assistant
.
Brug af firewallsoftware
Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En firewall kan
være software, som du installerer på computeren og/eller netværket, eller det kan være en løsning,
der består af både hardware og software.
Der findes to typer firewalls:
Værtsbaserede firewalls – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
Netværksbaserede firewalls – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og
hjemmenetværket for at beskytte alle computere i netværket.
Når en firewall er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og
sammenlignes med et sæt brugerdefinerede sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse
kriterier, blokeres.
Installation af softwareopdateringer
HP, Windows og software fra tredjepart, der er installeret på din computer, skal opdateres med jævne
mellemrum for at afhjælpe sikkerhedsproblemer og forbedre softwareydelsen. Se
Opdatering af
programmer og drivere
på side
35
for at få flere oplysninger.
Installation af kritiske sikkerhedsopdateringer
FORSIGTIG:
Microsoft udsender meddelelser vedrørende vigtige opdateringer. For at beskytte
computeren mod brud på sikkerheden og computervirusser bør du installere de kritiske opdateringer
fra Microsoft, så snart du får besked om dem.
Du kan installere disse opdateringer manuelt eller automatisk.
Hvis du ønsker at få vist eller ændre indstillingerne:
1.
Skriv
kontrolpanel
på startskærmen.
‒ eller –
Højreklik på knappen
Start
på Windows-skrivebordet, og vælg
Kontrolpanel
.
2.
Tryk på
System og sikkerhed
, tryk på
Windows Update
, tryk på
Skift indstillinger
, og følg derefter
vejledningen på skærmen.
Installation af softwareopdateringer
41
Sample