HP 17-p000 user manual download (Page 50 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 68
Opsætning af adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode
Skal angives, hver gang du åbner Setup Utility (BIOS).
Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du
ikke få adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility
(BIOS).
Startadgangskode
Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter
computeren eller afslutter dvale.
Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke
tænde eller genstarte computeren eller afslutte
dvaletilstand.
Sådan kan du angive, ændre eller slette en administrator- eller startadgangskode i Setup Utility
(BIOS):
FORSIGTIG:
Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i hjælpeprogrammet Setup
Utility (BIOS). Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.
BEMÆRK:
Hvis din tablet har en tastatursokkel, skal du tilslutte tabletten til tastatursoklen, før du
følger disse trin.
1.
Start af hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS):
Computere eller tabletter med tastaturer:
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f10
.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen lydstyrke ned, og
hold den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede.
2.
Tryk på
f10
.
2.
Vælg
Sikkerhed
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Brug af internetsikkerhedssoftware
Hvis du bruger din computer til at åbne e-mails, et netværk eller internettet, udsættes computeren for
virus, spyware og andre onlinetrusler. For at beskytte computeren kan der være forudinstalleret
internetsikkerhedssoftware, der omfatter antivirus- og firewall-funktioner, på computeren som
prøveversioner. Med henblik på at yde beskyttelse mod nye virusser og andre sikkerhedstrusler skal
antivirussoftware jævnligt opdateres. Det anbefales kraftigt, at du opgraderer prøvetilbuddet eller
køber den relevante software for at beskytte din computer fuldt ud.
40
Kapitel 8
Beskyttelse af computer og oplysninger
Sample