HP 17-p000 user manual download (Page 48 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 68
Spørg om tilladelse, hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en trådløs enhed på
din computer, før du tænder for den.
Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt
dig at anvende computeren. Spænding, frekvens og stikstørrelser varierer.
ADVARSEL!
Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af
udstyret, må du ikke forsøge at tilføre computeren strøm med en spændingsomformer af
den type, der sælges til husholdningsudstyr.
38
Kapitel 7
Vedligeholdelse af computeren
Sample