HP 17-p000 user manual download (Page 46 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 68
Gå til
support
for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og
drivere. Du kan også registrere dig, så du automatisk modtager meddelelser, så snart der er
tilgængelige opdateringer.
Hvis du vil opdatere dine programmer og drivere, skal du følge disse anvisninger:
1.
Skriv
support
på startskærmen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
– eller –
Klik på spørgsmålstegnet i meddelelsesområdet på Windows-skrivebordet yderst til højre på
proceslinjen.
2.
Klik på
Opdateringer
, og vælg derefter
Se efter HP-opgraderinger nu
.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Rengøring af computeren
Brug følgende produkter til sikker rengøring af din computer:
Dimethylbenzylammoniumchlorid 0,3 % maks. koncentration (f.eks. engangsklude, der leveres i
mange forskellige mærker)
Ruderens uden alkohol
Blanding af vand og mild sæbe
Tør rengøringsklud af mikrofiber eller vaskeskind (oliefri antistatisk klud)
Antistatiske rengøringsklude af tekstil
FORSIGTIG:
Undgå stærke rengøringsmidler, der kan forårsage permanente skader på
computeren. Hvis du ikke er sikker på, at et rengøringsprodukt er sikkert for din computer, skal du
kontrollere produktets indhold for at sikre, at ingredienser såsom sprit, acetone, ammoniumchlorid,
methylenchlorid og kulbrinter er ikke inkluderet i produktet.
Fibermaterialer, som f.eks. papirhåndklæder, som kan ridse computeren. Efterhånden kan snavs og
rester fra rengøringsmidler sidder fast i revnerne.
Rengøringsprocedurer
Følg procedurerne i dette afsnit til at rengøre din computer på sikker vis.
ADVARSEL!
For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter skal du ikke forsøge at
rense din computer, mens den er tændt.
1.
Sluk for computeren.
2.
Afbryd strøm.
3.
Afbryd alle tændte eksterne enheder.
FORSIGTIG:
For at forhindre beskadigelse af indvendige komponenter, må rengøringsmidler eller -
væsker ikke sprøjtes direkte på en hvilken som helst computeroverflade. Hvis der drypper væsker
ned på overfladen, kan det permanent beskadige de indvendige komponenter.
Rengøring af skærmen
Tør skærmen forsigtigt af ved brug af en blød, fnugfri klud, som er vædet med en ruderens uden
alkohol. Sørg for, at skærmen er tør, før du lukker computeren.
36
Kapitel 7
Vedligeholdelse af computeren
Sample