HP 17-p000 user manual download (Page 45 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 68
7
Vedligeholdelse af computeren
Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand. Dette
kapitel forklarer, hvordan du bruger værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning. Dette
kapitel også indeholder en vejledning til opdatering af programmer og drivere, trin til at rengøre
computeren og gode råd om at rejse med (eller forsende) computeren.
Forbedring af ydeevnen
Ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af værktøjer som
Diskdefragmentering og Diskoprydning kan du drastisk forbedre computerens ydeevne.
Brug af Diskdefragmentering
HP anbefaler brug af Diskdefragmentering til at defragmentere harddisken mindst én gang om
måneden.
BEMÆRK:
Det er ikke nødvendigt at køre diskdefragmentering på SSD-drev.
Sådan kører du Diskdefragmentering:
1.
Slut computeren til vekselstrøm.
2.
Fra startskærmen, skriv
disk
, vælg
Indstillinger
, og vælg derefter Defragmenter og optimer dine
drev.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpeprogrammet til programmet Diskdefragmentering.
Brug af Diskoprydning
Brug Diskoprydning til at gennemsøge harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan
slette og derved frigøre diskplads samt hjælpe computeren til at køre mere effektivt.
Sådan kører du Diskoprydning:
1.
Skriv
disk
i startskærmen, og foretag derefter et af følgende valg:
Frigør mere plads på denne PC
Afinstallér apps for at frigøre diskplads
Frigør diskplads ved at slette unødvendige filer
2.
Følg anvisningerne på skærmen.
Opdatering af programmer og drivere
HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt. Opdateringer kan løse
problemer og hente nye funktioner og muligheder til din computer. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre
grafikkomponenter fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver
får du ikke mest muligt ud af dit udstyr.
Forbedring af ydeevnen
35
Sample