HP 17-p000 user manual download (Page 44 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 68
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning,
kan du forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
Tryk på
ctrl
+
alt
+
delete
, klik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
Hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder.
Kobl computeren fra den eksterne strøm.
Tag batteriet ud på modeller med et batteri, der kan udskiftes af brugeren.
34
Kapitel 6
Strømstyring
Sample