HP 17-p000 user manual download (Page 43 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 68
Fejlfinding af strømproblemer
Test vekselstrømsadapteren, hvis computeren viser nogle af følgende symptomer, når den tilsluttes
vekselstrøm:
Computeren kan ikke tændes.
Skærmen tændes ikke.
Lysdioderne for strøm tænder ikke.
Sådan afprøves vekselstrømsadapteren:
1.
Luk computeren ned.
2.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren, og sæt den derefter i en stikkontakt.
3.
Tænd computeren.
Hvis lysdioderne for strøm
tændes
, fungerer vekselstrømsadapteren korrekt.
Hvis lysdioderne for strøm forbliver
slukket
, skal du kontrollere forbindelsen fra
vekselstrømsadapteren til computeren og forbindelsen fra vekselstrømsadapteren til
stikkontakten for at kontrollere, at forbindelserne er sikre.
Hvis forbindelserne er sikre, og lysdioderne for strøm vedbliver at være
slukket
, fungerer
vekselstrømsadapteren ikke og bør udskiftes.
Kontakt support for at få oplysninger om, hvordan du får en ny vekselstrømsadapter.
Nedlukning (slukning) af computeren
FORSIGTIG:
Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit
arbejde, før du lukker computeren ned.
Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker
derefter skærmen og computeren.
Luk computeren under følgende forhold:
Når du skal udskifte batteriet eller have adgang til komponenter inden i computeren
Når du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB- eller videoport
Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode
Selvom du kan lukke computeren vha. tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windows-
kommandoen Luk computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du først afslutte Slumre eller Dvale
ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
1.
Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste højre hjørne af startskærmen eller Windows-
skrivebordet for at få vist amuletterne.
3.
Klik på
Indstillinger
, klik på ikonet
Strøm
, og klik derefter på
Luk computeren
.
- eller -
Højreklik på knappen
Start
i nederste venstre hjørne af skærmen, markér
Luk ned
, og vælg
derefter
Luk ned
.
Nedlukning (slukning) af computeren
33
Sample