HP 17-p000 user manual download (Page 42 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 68
Bortskaffelse af et batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte modeller)
ADVARSEL!
Formindsk risikoen for brand eller forbrændinger ved at undlade at demontere, knuse
eller gennemhulle batteriet. Undgå at kortslutte eksterne kontakter. Bortskaf ikke batteriet ved at
brænde det eller smide det i vandet.
Du kan finde yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterier i
Generelle bemærkninger,
sikkerhed og miljø
.
Sådan får du adgang til dette dokument:
Skriv
support
på startskærmen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnet i meddelelsesområdet på Windows-skrivebordet yderst til højre på
proceslinjen.
Kørsel på vekselstrøm
Se plakaten
Installationsvejledning
, der findes i kassen med computeren, for at få oplysninger om at
tilslutte vekselstrøm.
Computeren bruger ikke batteristrøm, når den er tilsluttet vekselstrøm med en godkendt
vekselstrømsadapter eller en valgfri docking-/udvidelsesenhed.
ADVARSEL!
For at undgå risikoen for sikkerhedsproblemer må du kun bruge den
vekselstrømsadapter, der fulgte med computeren, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP eller en
kompatibel vekselstrømsadapter, der er købt hos HP.
Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en strømkilde:
ADVARSEL!
Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly.
Ved opladning eller kalibrering af et batteri.
Ved installation eller ændring af systemsoftware.
Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte modeller).
Når Diskfragmentering køres på computere med interne harddiske
Ved sikkerhedskopiering eller gendannelse.
Ved tilslutning af computeren til en strømkilde:
Batteriet begynder at oplade.
Skærmens lysstyrke øges.
Batterimålerikonet i på Windows Skrivebord skifter udseende.
Når du frakobler vekselstrøm:
Computeren skifter til batteristrøm.
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri.
Batterimålerikonet i på Windows Skrivebord skifter udseende.
32
Kapitel 6
Strømstyring
Sample