HP 17-p000 user manual download (Page 41 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 68
Identificering af lave batterispændingsniveauer
Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk batterispænding, sker
følgende:
Batterilysdioden (kun udvalgte modeller) angiver et lavt eller kritisk batteriniveau.
- eller -
Batterimålerikonet på Windows Skrivebord viser en meddelelse om et lavt eller kritisk
batteriniveau.
BEMÆRK:
Du kan finde yderligere oplysninger om strømmåleren i
Brug af batterimåleren og
indstillinger af strømstyring
på side
28
.
Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:
Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den
kortvarigt i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes
dvaletilstand.
Afhjælpning af lav batterispænding
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
Tilslut en af følgende til computeren og til en stikkontakt:
Vekselstrømsadapter
Valgfri docking- eller udvidelsesenhed
Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed
Gem dataene, og luk computeren.
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand
1.
Udskift det afladede batteri med et opladet batteri, eller slut vekselstrømsadapteren til
computeren og til ekstern strøm.
2.
Afslut dvaletilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
Opbevaring af et batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte modeller)
FORSIGTIG:
For at undgå beskadigelse af batteriet bør det ikke udsættes for høje temperaturer i
længere perioder.
Hvis en computer ikke skal anvendes eller skal være frakoblet ekstern strøm i mere end to uger, skal
du tage batteriet ud og opbevare det separat på et køligt, tørt sted for at forlænge batteriets
spænding.
Et batteri, der ikke anvendes, skal kontrolleres hver 6. måned. Hvis kapaciteten er mindre end 50
procent, skal batteriet oplades, inden det udtages til opbevaring.
Kørsel på batteristrøm
31
Sample