HP 17-p000 user manual download (Page 40 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 68
3.
Drej batteriet
(3)
opad, og tag det derefter ud af computeren
(4)
.
Sådan finder du batterioplysninger
Sådan får du adgang til oplysninger om batteri:
1.
Skriv
support
på startskærmen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnet i meddelelsesområdet på Windows-skrivebordet yderst til højre på
proceslinjen.
2.
Vælg
Batteri og ydeevne
.
HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet:
Batterikontrol
Oplysninger om batterityper, specifikationer, livscyklusser og kapacitet
Batteribesparelse
Sådan sparer du på batteriet og maksimerer batteriets levetid:
Reducér skærmens lysstyrke.
Vælg indstillingen
Strømbesparelse
under Strømstyring.
Hvis computeren ikke skal anvendes eller skal være frakoblet ekstern strøm i mere end to uger,
skal du tage batteriet, der kan udskiftes af brugeren, ud og opbevare det et køligt og tørt sted.
Sluk for trådløse enheder, når de ikke er i brug.
Frakobl ubenyttede eksterne enheder, der ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, f.eks. en
ekstern harddisk, der er tilsluttet en USB-port.
Afbryd, deaktivér eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger.
Start slumretilstand, eller luk computeren, hvis du forlader arbejdet.
30
Kapitel 6
Strømstyring
Sample