HP 17-p000 user manual download (Page 39 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 68
Hvis du vil se den resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du
placere musemarkøren over strømmålerikonet.
Hvis du vil have adgang til Strømstyring, skal du klikke på batterimålerikonet og vælge et
element på listen. Fra startskærmen kan du også skrive
strømstyring
, og derefter vælge
Strømstyring
.
Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ved at
placere musemarkøren over ikonet vises der en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk
batterispænding.
Kørsel på batteristrøm
Når der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på
batteristrøm. Når computeren er slukket og koblet fra ekstern strøm, aflader batteriet i computeren
langsomt. Computeren viser en meddelelse, hvis batteriet når en lav eller kritisk batterispænding.
Computerbatteriets levetid varierer, afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der
køres på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre
faktorer.
Batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte modeller)
ADVARSEL!
For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun det batteri, der fulgte med
computeren, og som kan udskiftes af brugeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt
batteri, der er købt hos HP, der må anvendes.
FORSIGTIG:
Hvis du fjerner et batteri, der kan udskiftes, og det er den eneste strømkilde til
computeren, risikerer du at miste data. Du kan forhindre tab af data ved at gemme dit arbejde eller
lukke computeren via Windows, før du fjerner batteriet.
Sådan fjernes et batteri, som kan udskiftes af brugeren:
1.
Vend computeren med undersiden opad på en plan overflade.
2.
Placer batterirummet, så det vender mod dig, og skyd batterilåseknappen
(1)
hen for at oplåse
batteriet, og skyd derefter batteriudløserknappen
(2)
hen for at frigøre batteriet.
Udløserknappen til batteriet vender automatisk tilbage til den oprindelige position.
Kørsel på batteristrøm
29
Sample