HP 17-p000 user manual download (Page 38 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 68
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)
Du kan aktivere brugerstartet Dvale eller ændre andre strømindstillinger og timeout under
Strømstyring.
1.
Skriv
strømstyring
på startskærmen, og vælg
Strømstyring
.
‒ eller –
Højreklik på knappen
Start
fra Windows-skrivebordet, og klik derefter på
Strømstyring
.
2.
Klik på
Vælg, hvad tænd/sluk-knappen skal gøre
.
3.
Klik på
Skift indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket
.
4.
I området
Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen
skal du vælge
Dvale
.
5.
Klik på
Gem ændringer
.
Sådan afsluttes Dvale:
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Når computeren afslutter dvaletilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på
skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af Dvale, skal
du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved vækning (ved afslutning af Slumre
eller Dvale)
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at indstille computeren til at bede om en adgangskode, når
den afslutter slumre- eller dvaletilstand:
1.
Skriv
strømstyring
på startskærmen, og vælg
Strømstyring
.
‒ eller –
Højreklik på knappen
Start
fra Windows-skrivebordet, og klik derefter på
Strømstyring
.
2.
Klik på
Kræv en adgangskode, når computeren vågner
i venstre rude.
3.
Klik på
Skift indstillinger, der ikke er tilgængelige i øjeblikket
.
4.
Klik på
Kræv en adgangskode (anbefales)
.
BEMÆRK:
Hvis du har behov for at oprette en brugerkontoadgangskode eller ændre din
nuværende brugerkontoadgangskode, skal du klikke på
Opret eller skift adgangskoden til din
brugerkonto
og derefter følge anvisningerne på skærmen. Hvis du ikke har brug for at oprette
eller ændre en adgangskode til en brugerkonto, går du til trin 5.
5.
Klik på
Gem ændringer
.
Brug af batterimåleren og indstillinger af strømstyring
Strømmåleren findes på Windows Skrivebord. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til
strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
28
Kapitel 6
Strømstyring
Sample