HP 17-p000 user manual download (Page 37 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 68
6
Strømstyring
Din computer kan køre på batteristrøm eller på ekstern strøm. Når computeren udelukkende kører på
batteristrøm, og der ikke er en vekselstrømskilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at
du holder øje med batteriniveauet.
Start og afslutning af slumre- og dvaletilstand
Windows har to strømbesparende tilstande – Slumre og Dvale.
Slumre – slumretilstanden startes automatisk efter en periode med inaktivitet. Dit arbejde
gemmes i hukommelsen, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at genoptage det meget hurtigt.
Du kan også starte slumretilstand manuelt. Se
Manuel start og afslutning af slumretilstand
på side
27
for at få flere oplysninger.
Dvale – Dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriniveauet bliver kritisk. I dvaletilstand
gemmes dit arbejde i en dvalefil på harddisken, hvorefter computeren lukkes. Du kan også starte
Dvale manuelt. Se
Manuel start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte modeller)
på side
28
for at få flere oplysninger.
FORSIGTIG:
For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse, tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger skal du undlade at starte slumretilstand under
læsning af eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.
BEMÆRK:
Du kan ikke starte nogen form for netværkstilslutning eller udføre computerfunktioner,
mens computeren er i slumretilstand eller i dvaletilstand.
Manuel start og afslutning af slumretilstand
Når computeren er tændt, kan du starte Slumre på følgende måder:
Luk skærmen.
Peg på det øverste højre hjørne eller det nederste højre hjørne af startskærmen eller Windows-
skrivebordet for at få vist amuletterne. Klik på
Indstillinger
, klik på ikonet
Strøm
og klik derefter
Slumre
.
Du kan afslutte Slumre på en af følgende måder:
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Hvis computeren er lukket, skal du åbne skærmen.
Tryk på en tast på tastaturet.
Tap på eller svirp TouchPad.
Når computeren afslutter slumretilstanden, tændes lysdioderne for strøm, og dit arbejde vises igen på
skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af Slumre, skal
du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
Start og afslutning af slumre- og dvaletilstand
27
Sample