HP 17-p000 user manual download (Page 36 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 68
TIP:
Windows-tasten
på et tastatur eller Windows-knappen
på en tablet giver dig
mulighed for hurtigt at vende tilbage til startskærmen fra en åben app eller fra Windows-skrivebordet.
Tryk på knappen eller tasten igen for at vende tilbage til den forrige skærm.
BEMÆRK:
Afhængigt af dit land/område kan tastaturet have andre taster og tastaturfunktioner end
dem, der er beskrevet i dette afsnit.
Brug af det integrerede, numeriske tastatur
Computeren har et integreret, numerisk tastatur og understøtter også et valgfrit, eksternt, numerisk
tastatur eller et valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur. For yderligere
oplysninger om det integrerede, numeriske tastatur, se
Taster
på side
12
.
Komponent
Beskrivelse
tasten
num lock
Styrer funktionaliteten af det integrerede numeriske tastatur. Tryk
på tasten for at skifte mellem den numeriske standardfunktion på
et eksternt tastatur (denne funktion aktiveres på fabrikken) og
navigationsfunktionen (angivet med tovejspilene på tasterne).
BEMÆRK:
Den numeriske tastaturfunktion, som er aktiv, når
computeren slukkes, genaktiveres, når der tændes for
computeren igen.
Integreret, numerisk tastatur
Indstillet på fabrikken til at fungere på samme måde som tasterne
på et eksternt, numerisk tastatur. Hvis du vil skifte mellem denne
numeriske funktion og navigationsfunktionen (angivet med
tovejspilene på tasterne), skal du trykke på tasten
num lock
.
26
Kapitel 5
Navigering på skærmen
Sample