HP 17-p000 user manual download (Page 35 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 68
Tofinger-knibe-zoom
Brug tofinger-knibezoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.
Zoom ud ved at sætte to spredte fingre på TouchPad'en og derefter samle dem.
Zoom ind ved at sætte to samlede fingre på TouchPad'en og derefter sprede dem.
Tofinger-klik
Brug tofinger-klik-bevægelsen til at åbne menuen for et objekt på skærmen.
BEMÆRK:
Tofinger-klik udfører samme funktion som højreklik med musen.
Placér to fingre i TouchPad-området, og tryk ned for at åbne indstillingsmenuen for det valgte
objekt.
Brug af tastaturet og valgfri mus
Fra tastaturet og musen kan du skrive og udføre de samme funktioner, som når du bruger
berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du skrive og bruge handlingstasterne til at udføre specifikke
funktioner.
Brug af tastaturet og valgfri mus
25
Sample