HP 17-p000 user manual download (Page 33 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 68
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun
udvalgte modeller)
For at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine
nuværende programmer, skal du følge trinnene nedenfor.
Sådan åbnes Miracast:
Peg på øverste eller nederste højre hjørne af startskærmen for at få vist amuletterne, klik på
Enheder
, klik på
Projekt
og følg derefter anvisningerne på skærmen.
- eller -
På udvalgte modeller kan man i startskærmen klikke på ikonet
HP hurtig adgang til Miracast
, og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du vil vide, hvilken type skærm du har (Miracast-parat eller Intel WiDi), kan du se
den dokumentation, der fulgte med dit TV eller en sekundær enhed.
Brug af video
23
Sample