HP 17-p000 user manual download (Page 32 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 68
Hvis du vil se computerskærmbilledet på et HD-tv eller en HD-skærm, skal du tilslutte HD-enheden i
henhold til følgende anvisninger:
1.
Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.
2.
Sæt den anden ende af kablet i HD-tv'et eller -skærmen.
3.
Tryk på
f4
for at skifte mellem computerens fire visningstilstande for skærmbilledet:
Kun pc-skærm:
Vis kun skærmbilledet på computeren.
Dublet:
Vis skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
Udvid:
Vis skærmbilledet udvidet på computeren og den eksterne enhed.
Kun anden skærm:
Vis kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på
f4
, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK:
Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du
øger skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. Fra startskærmen, skriv
kontrolpanel
, og vælg derefter
Kontrolpanel
. Vælg
Udseende og personlige indstillinger
.
Under
Skærm
skal du vælge
Juster skærmopløsning
.
Opsætning af HDMI-lyd
HDMI er den eneste videogrænseflade, der understøtter HD-video og -lyd. Når du har tilsluttet et
HDMI-tv til computeren, kan du aktivere HDMI-lyden ved at følge disse trin:
1.
Tryk på og hold nede eller højreklik på ikonet
Højttalere
i meddelelsesområdet på Windows-
skrivebordet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter
Afspilningsenheder
.
2.
Vælg navnet på den digitale udgangsenhed under fanen
Afspilning
.
3.
Klik på
Angiv standard
, og klik derefter på
OK
.
Sådan sætter du lydstreamen tilbage til computerens højttalere:
1.
Tryk på og hold nede eller højreklik på ikonet
Højttalere
i meddelelsesområdet på Windows-
skrivebordet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter
Afspilningsenheder
.
2.
Klik på
Højttalere
under fanen Afspilning.
3.
Klik på
Angiv standard
, og klik derefter på
OK
.
22
Kapitel 4
Brug af underholdningsfunktioner
Sample