HP 17-p000 user manual download (Page 29 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 68
Deling af data og drev samt adgang til software
Når din computer er del af et netværk, er du ikke begrænset til kun at bruge de oplysninger, der er
lagret på din computer. Computere, der er tilsluttet til netværket, kan udveksle software og data med
hinanden.
Yderligere oplysninger om deling af filer, mapper eller drev kan du finde i oplysningerne i Hjælp og
support.
Skriv
hjælp
på startskærmen, og vælg
Hjælp og support
.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnet i meddelelsesområdet på Windows-skrivebordet yderst til højre på
proceslinjen.
BEMÆRK:
Når en disk, f.eks. en dvd-film eller et spil er kopibeskyttet, kan den ikke deles.
Deling af data og drev samt adgang til software
19
Sample