HP 17-p000 user manual download (Page 27 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 68
1.
Fra startskærmen, skriv
kontrolpanel
, og vælg derefter
Kontrolpanel
.
‒ eller –
Højreklik på knappen
Start
på Windows-skrivebordet, og vælg
Kontrolpanel
.
2.
Vælg
Netværk og internet
, og vælg derefter
Netværks- og delingscenter
.
Du finder yderligere oplysninger i Hjælp og support.
Skriv
hjælp
på startskærmen, og vælg
Hjælp og support
.
Oprettelse af forbindelse til et WLAN
BEMÆRK:
Når du opsætter internetadgang hjemme, skal du oprette en konto hos en
internetudbyder. Kontakt en lokal internetudbyder for at købe internettjeneste og et modem.
Internetudbyderen hjælper med at indstille modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din
trådløse computer til modemmet og teste internetforbindelsen.
For at tilslutte til et WLAN skal du følge disse trin:
1.
Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.
2.
Peg på det øverste højre hjørne eller nederste højre hjørne af startskærmen eller på Windows-
skrivebordet for at få vist amuletterne.
3.
Vælg
Indstillinger
, og klik derefter på ikonet for netværksstatus.
4.
Vælg dit WLAN på listen.
5.
Klik på
Tilslut
.
Hvis WLAN'et er et sikkerhedsaktiveret WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode.
Indtast koden, og klik derefter på
Næste
for at oprette forbindelsen.
BEMÆRK:
Hvis der ikke findes WLAN'er på listen, er du muligvis uden for en trådløs routers
eller et trådløst adgangspunkts rækkevidde.
BEMÆRK:
Hvis du ikke kan se det WLAN, du vil oprette forbindelse til, skal du højreklikke på
netværksstatusikonet på Windows-skrivebordet og derefter vælge
Åbn Netværks- og
delingscenter
. Klik på
Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk
. Der vises en liste over
valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og oprette forbindelse til et
netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.
6.
Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.
Når forbindelsen er oprettet, skal du holde musemarkøren over netværksstatusikonet i
meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få bekræftet forbindelsens navn og status.
BEMÆRK:
Den funktionsmæssige rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af
WLAN-implementeringen, routerfabrikatet og forstyrrelser fra vægge og andre elektroniske enheder
eller bygningsmæssige barrierer som vægge og gulve.
Tilslutning til et trådløst netværk
17
Sample