HP 17-p000 user manual download (Page 26 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 68
3
Tilslutning til et netværk
Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få
adgang til oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et
trådløst netværk. Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.
Tilslutning til et trådløst netværk
Din computer er muligvis udstyret med én eller flere af følgende integrerede trådløse enheder:
WLAN-enhed – forbinder computeren til WLAN-netværk (Wi-Fi-netværk eller trådløse LAN-
netværk) i en virksomheds lokaler, i hjemmet og på offentlige steder som f.eks. lufthavne,
restauranter, caféer, hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed
i din computer med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
Bluetooth-enhed – opretter et personligt netværk (PAN, personal area network) for at tilslutte til
andre Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere, headset,
højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer hver enhed direkte med andre enheder,
og enhederne skal være relativt tæt på hinanden. Typisk inden for en radius af 10 meter fra
hinanden.
Du kan finde yderligere oplysninger om trådløs teknologi, internettet og netværk i oplysningerne og
via webstedslinkene i Hjælp og support.
Skriv
hjælp
fra startskærmen, og vælg derefter
Hjælp og support
.
‒ eller –
Klik på spørgsmålstegnet i meddelelsesområdet på Windows-skrivebordet yderst til højre på
proceslinjen.
Brug af knapper til trådløs
Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller flere af disse funktioner:
Knappen Trådløs eller tasten Trådløs (også kaldet tasten Flytilstand) (kaldet knappen Trådløs i
denne vejledning)
Kontrolelementer i operativsystemet
Knappen Trådløs
Computeren er forsynet med knappen Trådløs, én eller flere trådløse enheder og, på udvalgte
modeller, en eller to lysdioder for trådløs. Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret fra
fabrikkens side.
Da de trådløse enheder er aktiveret på fabrikken, kan du bruge knappen Trådløs til at tænde eller
slukke alle trådløse enheder på én gang.
Kontrolelementer i operativsystemet
Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette
forbindelse til et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.
Sådan anvendes kontrolelementer i operativsystemet:
16
Kapitel 3
Tilslutning til et netværk
Sample