HP 17-p000 user manual download (Page 24 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 68
Underside
Komponent
Beskrivelse
(1)
Batterilås
Låser batteriet fast i batterirummet.
(2)
Batterirummet
Indeholder batteriet.
(3)
Ventilationsåbninger (6)
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter
automatisk for at nedkøle interne komponenter og
forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den
interne ventilator slår til og fra under drift.
(4)
Udløserknap til batteri
Frigør batteriet.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i
forbindelse med systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.
VIGTIGT:
Kontrollér følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: på
bunden af computeren, inde i batterirummet eller bag på skærmen.
Servicemærkat – Giver vigtige oplysninger, som hjælper til at identificere computeren. Når du
kontakter support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om
produktnummeret eller modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner
servicemærkatet på din computer mest.
14
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample