HP 17-p000 user manual download (Page 23 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 68
Ikon
Beskrivelse
Åbner Hjælp og support, der indeholder selvstudier, oplysninger om Windows-operativsystemet og
computeren, svar på spørgsmål og opdateringer til din computer.
Hjælp og support giver automatiske fejlfindingsværktøjer og adgang til support.
Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en
skærm er tilsluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, ændres
skærmbilledet fra computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme vises på både
computerskærmen og skærmen.
Slår højttalerlyden til eller fra.
Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Afspiller forrige nummer på en lyd-cd eller forrige afsnit på en dvd eller bd.
Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
Aktiverer eller deaktiverer flytilstand og den trådløse funktion.
BEMÆRK:
Tasten Flytilstand kaldes også for knappen for trådløs.
BEMÆRK:
Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs
forbindelse.
Foroven
13
Sample