HP 17-p000 user manual download (Page 22 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 68
Taster
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten
esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i
kombination med tasten
fn
.
(2)
Tasten
fn
Udfører ofte anvendte systemfunktioner, når der trykkes på
den i kombination med
esc
-tasten, handlingstaster eller
mellemrumstasten
.
(3)
Windows-tasten
Du vender tilbage til startskærmen fra et åbent program
eller Windows-skrivebord.
BEMÆRK:
Hvis du trykker på Windows-logotasten igen,
vender du tilbage til den forrige skærm.
(4)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
BEMÆRK:
På udvalgte modeller bruges handlingstasten
f5
til at slå funktionen Radiance belyst tastatur til eller fra.
(5)
Tasten
num lock
Skifter mellem de navigationsmæssige og numeriske
funktioner på det integrerede numeriske tastatur.
(6)
Integreret numerisk tastatur
Når
num lock
er aktiveret, kan det bruges på samme måde
som et eksternt numerisk tastatur.
Brug af handlingstasterne
Afhængigt af modellen kan din computer have funktionstastfunktionerne som beskrevet i denne tabel.
En handlingstast udfører en tildelt funktion. Ikonerne på handlingstasterne viser den funktion, der er
knyttet til pågældende tast.
Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstastfunktion.
FORSIGTIG:
Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i hjælpeprogrammet Setup
Utility (BIOS). Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.
BEMÆRK:
Handlingstastfunktionen er aktiveret fra fabrikken. Du kan deaktivere denne funktion i
Setup Utility (BIOS). Yderligere oplysninger findes i Hjælp og support.
Når du har deaktiveret handlingstastfunktionen, kan du stadig udføre hver funktion ved at trykke på
tasten
fn
i kombination med den relevante handlingstast.
12
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample