HP 17-p000 user manual download (Page 21 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 68
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tænd/sluk-knappen
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen
for at tænde den.
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte Slumre.
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte Slumre.
Når computeren er i Dvale, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at afslutte Dvale.
FORSIGTIG:
Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen og
holder den nede, medfører det tab af ikke-gemte
oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-
procedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde
tænd/sluk-knappen nede i mindst fem sekunder for at
slukke computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring.
Fra startskærmen, skriv
strøm
, og vælg
Indstillinger
for strøm og slumretilstand
og derefter
Strøm og
slumretilstand
på listen over programmer.
‒ eller –
Højreklik på knappen
Start
på Windows-skrivebordet,
og vælg derefter
Strømstyring
.
(2)
Højttalere
Leverer lyd.
Foroven
11
Sample