HP 17-p000 user manual download (Page 2 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 68
© Copyright 2015 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
AMD er et varemærke tilhørende Advanced
Micro Devices, Inc. Bluetooth er et
varemærke tilhørende dets indehaver og
anvendes af Hewlett-Packard Company
under licens. Intel, Celeron, Centrino og
Pentium er varemærker tilhørende Intel
Corporation i USA og andre lande.
Microsoft og Windows er amerikansk-
registrerede varemærker tilhørende
Microsoft-gruppen af virksomheder.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres
uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser er angivet i de
udtrykkelige garantierklæringer, der følger
med sådanne produkter og serviceydelser.
Intet heri må fortolkes som udgørende en
yderligere garanti. HP er ikke
erstatningspligtig i tilfælde af tekniske
unøjagtigheder eller typografiske fejl eller
manglende oplysninger i denne vejledning.
Første udgave: April 2015
Dokumentets bestillingsnummer:
811418-081
Produktbemærkning
Denne vejledning beskriver funktioner, der
er fælles for de fleste modeller. Nogle
funktioner er muligvis ikke tilgængelige på
din computer.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver af Windows. Denne computer kan
kræve opgraderet og/eller separat anskaffet
hardware, drivere og/eller software for at få
fuldt udbytte af Windows-funktionalitet. Se
, hvis du ønsker
flere oplysninger.
For at få adgang til den nyeste
brugervejledning skal du gå til
support
og vælge dit
land. Vælg
Drivere og download
, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
Vilkår vedrørende software
Når du installerer, kopierer, downloader
eller på anden vis bruger de
softwareprodukter, der er forudinstalleret på
denne computer, indvilliger du i at være
bundet af betingelserne i HP's
slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke
accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage mod en refundering, der er underlagt
forhandlerens refunderingspolitik.
For yderligere oplysninger eller for at
anmode om en fuld refundering af
computerens pris bedes du kontakte
forhandleren.
Sample