HP 17-p000 user manual download (Page 19 of 68)

Languages: Danish
Pages:68
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 68
Foroven
TouchPad
Komponent
Beskrivelse
(1)
TouchPad-zone
Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller
aktiverer elementer på skærmen.
BEMÆRK:
TouchPad'en understøtter også
kantstrygninger. Se
Brug af TouchPad
på side
24
for at få
flere oplysninger.
(2)
Venstre TouchPad-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3)
Højre TouchPad-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
Foroven
9
Sample